La Pobla de Lillet-Sallent

La informació que apareix en aquest lloc web no és exhaustiva, estan subjecta per la seva naturalesa a possibles canvis continus.
És important aclarir que la situació i l'estat dels carrers, carreteres i pistes poden canviar o ser modificades per diverses causes
(meteorològiques, legals, obres....) sent alterades les rutes. Per això és responsabilitat de l'usuari la seva execució de manera lògica
i responsable i d'acord amb la legislació vigent de cada lloc, a la consciència ecològica i cívica, i possibilitats i mitjans de cada usuari.
Cada un és responsable únic de tot el que pugui comportar la utilització de tota la informació i dades exposades i/o aconseguides
en aquest lloc web o mitjançant el mateix. És important mirar les normes de circulació motoritzada pel Medi Natural abans
d'utilitzar la informació aquí exposada i/o aconseguida.