Mapes Topografics de Catalunya per Oruxmaps


Mapa ICC 1:25.000Mapa ICC 1:50.000Mapa ICC 1:250.000Mapa ICC 1:500.000Mapa ICC 1:1000.000Mapa ICC 1:800.000Mapes Peins ICC 1:800.000, 1:2000.000


* Si es demana "contrasenya" per algún fitxer, consultar. *
* Mapes trets de les Webs del IGN,CNIG i del ICC, aquí no s'ha fet rés més que ensamblar i calibrar *
* Cada un es responsable unic de l'utilització d'aquest mapes, cal veure les normes del IGN/ICC *