" Per les Serres d'Odén, Port del Comte i la Mora "