Cursors més grans, semitransparents i amb la punta indicant el lloc.Per la seva instalˇlació només cal descomprimir el fitxer i copiar els quatre cursors
a la carpeta ORUXMAPS/CURSORS.                                                                                       
Per fer-los servir cal anar a la configuració del Oruxmaps a:                                           
"ELEMENTS VISUALS/ CURSORS/MODE CURSOR" i marcar el cursor a utilitzar.